תרגומים היסטוריים
ה. לייוויקשלמה שנהוד

אש

ה. לייוויק

אשר שופטלייב מורגנטוי

אשנא את הרי הנשף

לייב מורגנטוי

ריקודה פוטששלמה שנהוד

ירח, ירח דירושלים

ריקודה פוטש

איציק מאנגריהודה עידן

אבן גבירול

איציק מאנגר