קול קורא

קול קורא

אנו שואפים ושואפות שאיבערזעץ יהפוך לבית למתרגמים ולמתרגמות מיידיש, ותיקות וצעירים, המעוניינים לחשוף את יצירתם ולהתנסות במלאכה. היינו רוצים שאיבערזעץ יהפוך גם מרכז לקוראים, חוקרות, אקדמאים, ויוצרות המעוניינים להיחשף ליצירות שנכתבו ביידיש וטרם ראו אור בעברית, אך השפיעו על ספרותה.

באיבערזעץ מתפרסמים באופן שוטף תרגומי שירה, פרוזה, מסות וכתבי יד, לצד פרויקטים יזומים שיעסקו בנושא מוגדר. כמו כן, אנחנו מבקשים להעלות שאלות מהותיות על מלאכת התרגום, על איכותה והשפעתה.

 

הנחיות להגשה

מערכת איבערזעץ מקבלת הגשות משלושה סוגים בזמנים שמתפרסמים בקולות הקוראים: 

 

  • תרגומים מקוריים מיידיש לעברית:

תרגומים מיידיש לעברית מכל סוגה ומכל תקופה. יש להגיש את המקור בקובץ וורד, יחד עם המקור היידי בקובץ PDF. התרגום יעבור לקטורה על ידי שני קוראים ואם יוחלט לקבל אותו לפרסום, המתרגמים יתבקשו להוסיף הקדמה קצרה (כ-300 מילים), לשלוח אישור שימוש ביצירה (אם עדיין צריך) ולצרף ביוגרפיה קצרה על עצמם.

  • מחשבות:

מסות קצרות (כ-600 מילים) על תרבות היידיש בארץ או בעולם, על אמנות התרגום, ביקורות ספרים או אירועי תרבות. המסה תעבור לקטורה פנימית של מערכת איבערזעץ. אם המסה תתקבל, המחברת תתבקש להגיש גם ביוגרפיה אישית קצרה.

  • תרגומים היסטוריים:

תרגומים מיידיש לעברית, או מעברית ליידיש, שמקורם בארכיוני העיתונות. 

  • "שפיל" – משחקי תרגום:

תרגילי תרגום שנועדים לשיעורי שפה, תרגומים קצרים וניסוייים שעוד לא מוכנים לפרסום שמעלים שאלות על פרקטיקת התרגום, אתגרי תרגום שרוצים לשתף עם קהילת היידיש הרחבה. 

תאריך ההגשה הקרוב: 10.4.2022

כתובתנו לשאלות ולהגשות:

iberzetz@gmail.com