ירח, ירח דירושלים

ריקודה פוטש
,

ירח, ירח דירושלים

ריקודה פוטש
זמנים, 18.3.1955 (עיתונות יהודית היסטורית)

לתרגומים היסטוריים נוספים

אשנא את הרי הנשף

לייב מורגנטוי

אבן גבירול

איציק מאנגר

אש

ה. לייוויק