איבערזעץ - המקום של יידיש בעברית
כתב עת לתרגומים

תרגומים

רחל ברכותנורית אורחן

אונטער באַרג

מרגלות ההר

לייב קװיטקאָיונה ל"י גונופולסקי

אַן אַלטער ניגון

ניגון עתיק

יעקבֿ גלאַטשטייןבצלאל דב

אָן ייִדן

באין יהודים

דוד רוסקיס

פּאָעטן און דערציילערס: קול קורא

סיפורה של שפה: משירה עד פרוזה

מערכת איבערזעץ

מחשבות על הגיליון השני

דברי מערכת איברזעץ

ה. לייוויקשלמה שנהוד

אש

ה. לייוויק

אשר שופטלייב מורגנטוי

אשנא את הרי הנשף

לייב מורגנטוי

ריקודה פוטששלמה שנהוד

ירח, ירח דירושלים

ריקודה פוטש

עכשיו הרשב