איבערזעץ - המקום של יידיש בעברית
כתב עת לתרגומים
איבערזעץ - המקום של יידיש בעברית
כתב עת לתרגומים

תרגומים

יוסף אָפאַטאָשורחל שליטא

אַ פֿערד־מגפֿה

מגפת הסוסים

יהודה-לייב טעלערבצלאל דב

מבול

מבול

לייב מאָרגנטוייניב גולדברג

קינדער אין געטאָ

ילדים בגטו

סול נעם זרעית

מניפסט 'טײַטש': יידיש, תרגום והמשגת התרבות היהודית המודרנית

קטעים מתוך המניפסט

מערכת איבערזעץ

מחשבות על הגיליון השלישי

דבר מערכת איבערזעץ

ה. לייוויקשלמה שנהוד

אש

ה. לייוויק

אשר שופטלייב מורגנטוי

אשנא את הרי הנשף

לייב מורגנטוי

ריקודה פוטששלמה שנהוד

ירח, ירח דירושלים

ריקודה פוטש

עכשיו הרשב

הרשמה לניוזלטר איבערזעץ

תענוג! עוד מעט יגיעו אל הדואר האלקטרוני הקרוב לביתכם סיפורים ומאמרים היישר מהתנור